Requirements

Płyty elewacyjne

plyty elewacyjneProdukujemy prefabrykaty z betonu architektonicznego o naturalnej fakturze i kolorze (istnieje możliwość dostosowania zarówno faktury jak i koloru płyt elewacyjnych do potrzeb klienta) z systemem zamocowań firmy Jordahl&Pfeifer.

Prefabrykaty z betonu architektonicznego stosuje się jako okładziny ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Elementy te stanowią główny element dekoracyjny elewacji i główny element wystroju wnętrz stanowiącą okładzinę wewnętrzną ścian.

Elementy prefabrykowane do okładzin zewnętrznych wykonuje się jako płyty płaskie grubości od 7 cm do 10 cm z betonu ASCC (prawie samozagęszczalny) klasy B50, dostosowując wymiary płyt do podziału narzuconego przez projektanta architektury budynku. Skład mieszanki betonowej opracowuje laboratorium firmowe wykorzystując najnowszej generacji domieszki do betonu samozagęszczalnego. W celu uzyskania wodoszczelnych, odpornych na wykwity powierzchni betonowych stosuje się hydrofobizujący dodatek HYDROMIX FLUID 50 firmy HEBAU. Powierzchnie stwardniałego betonu wykończane są techniką piaskowania.

Płyty prefabrykowane zbrojone są stalą AIIIN jako siatka podstawowa umieszczona w środku grubości elementu i wyposażone w szereg akcesoriów ze stali nierdzewnej do mocowania prefabrykatów.